Header

Certifieringsprocess av 10 kW vindkraftverk

2010-09-07

Hybrid Energy AB har som ett av de första företagen i Skandinavien inlett certifieringsprocessen av vårt 10 kW vindkraftverk HE-WT-10A i enlighet med IEC 61400. Denna certifiering kommer innebära att vi garanterar säkerhet och prestanda i enlighet med en internationell överenskommen standard. Certifieringen kommer att utföras av Intertek Semkos Stockholmskontor.

Certifiering i enlighet med brittisk standard har redan slutförts på samma vindkraftverk. I dagsläget levereras cirka 60 stycken 10 kW verk i månaden till den brittiska marknaden.