Header

Hybrid Energy AB startar systerbolag

2010-05-21

Hybrid Energy AB har tillsammans med Sundaya International startat företaget Sundaya Nordic AB.

Sundaya Nordic AB kommer ha två primära fokusområden.

Det första av dessa är att anpassa Sundaya Internationals belysningssystem baserade på solceller till europeiska förhållanden. Detta görs främst genom att företaget ansvarar för att implementera Sundaya belysningsteknik i armaturdesign med skandinavisk design samt utveckla ett mikrovindkraftverk för att systemen skall fungera bättre under solfattiga vinterförhållanden.

Det andra fokusområdet är att nyttja Sundaya Internationals låga inköpspriser samt kvalitetssäkring på solcellspaneler. Genom denna möjlighet kan Sundaya Nordic AB agera grossist på den nordiska marknaden på solcellspanler.

Företaget är registrerat i Sverige och ägs till 51 procent av Hybrid Energy AB och till 49 procent av Sundaya International.

Hemsidan är www.sundaya.se