Header

IEC 61400-2 Internationella kommittén för småskalig vindkraft, nästa möte

2010-10-04

Hybrid Energy AB:s huvudleverantör, Ginlong Ltd, blir värd för IEC 61400-2 kommitténs nästa möte.

Mötet äger rum i mars 2011 på Ginlongs fabrik och huvudkontor i Ningbo. IEC 61400-2 är är den internationella standarden för småskaliga vindkraftverk. Ginlong är den enda Kinesiska representanten i kommittén.