Header

Om HybridEnergy

Image 1

Hybrid Energy AB är verksamt inom småskalig förnyelsebar energi. Vi utvecklar och marknadsför främst mindre vindkraftverk och komponenter till dessa, samt vind-sol hybridsystem.

Bakgrunden till företaget är att allt fler människor blir medvetna och engagerade i hur energifrågor påverkar både vår ekonomi och miljö. Från politiskt håll råder en stark enighet om att även småskalig förnyelsebar energiproduktion behövs för att de uppsatta utsläppsmålen skall kunna nås. Det har därför på kort tid skapats större möjligheter för både privatpersoner, lantbrukare och företag att själva kunna bidra till den energiomställning som krävs.

För att stimulera utbyggnaden har bland annat regelverken både förenklats och förändrats så att det blivit än mer lönsamt att investera i småskalig förnyelsebar energi. Detta i kombination med den långsiktiga trenden med allt högre energipriser kommer resultera i en kraftig utbyggnad av småskalig förnyelsebar energi de kommande åren.

Företagsidé

Hybrid Energys företagsidé:
Sälja högkvalitativa system och komponenter för förnyelsebar energiproduktion.

Hybrid Energys vision:
Skapa möjlighet för alla att utvinna sin egen förnyelsebara el.